Tag: chương trình Aupair

Tìm hiểu chương trình Aupair

Tìm hiểu chương trình Aupair

Số tiền nhận khi làm việc theo giờ quy định ở trên là trung bình 60 € mỗi tuần. Tuy nhiên, cũng có thể khác nhau tùy theo mỗi gia đình chấp nhận chi trả. Au pairs từ trước đến