Tag: Đại học Autonomous Barcelona

Du học Tây Ban Nha – Đại học Autonomous Barcelona

Du học Tây Ban Nha - Đại học Autonomous Barcelona

Cũng như các quốc gia châu Âu khác, chính phủ Tây Ban Nha cũng cho phép sinh viên đi làm thêm 80 giờ/ tháng. Để kiếm được việc làm thêm, bạn nên học tốt tiếng Tây Ban Nha tại Việt