Tag: Đại học Bách khoa Catalonia

Du học Tây Ban Nha – Trường Đại học Bách khoa Catalonia

Du học Tây Ban Nha - Trường Đại học Bách khoa Catalonia

Năm học 2014-2015 trường có 27.324 sinh viên hệ Cử nhân, 3.063 sinh viên học lên Thạc sĩ và 2.378 sinh viên học Tiến sĩ với đội ngũ giảng viên lên đến 2.968 người. Với những sinh viên đam mê