Tag: Đại học BEBS

Du học Tây Ban Nha – Đại học BEBS

Du học Tây Ban Nha - Đại học BEBS

Sinh viên được bao ăn, bao ở và được trả lương trong 3 tháng, tích lũy kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế Với ưu thế đào tạo về lĩnh vực kinh doanh, Barcelona Executive Business School (BEBS)