Tag: Đại học Coruna

Du học Tây Ban Nha – Đại học Coruna

Du học Tây Ban Nha - Đại học Coruna

Sinh viên đăng ký học một khóa tiếng Tây Ban Nha sẽ được chuyển thẳng vào đại học các chuyên ngành mà không phải tham dự kỳ thi đầu vào chung của quốc gia. 100% sinh viên được bảo đảm