Tag: định cư tại Tây Ban Nha

Thông tin về chính sách định cư tại Tây Ban Nha

Thông tin về chính sách định cư tại Tây Ban Nha

Không có hạn chế về độ tuổi, không yêu cầu trình độ giáo dục tối thiểu, kinh nghiệm quản lý và kinh doanh, không có các yêu cầu nghiêm ngặt về tài sản ròng vàvề nguồn gốc của số tiền.