Tag: du học sinh Tây Ban Nha

Chia sẻ của du học sinh Tây Ban Nha

Chia sẻ của du học sinh Tây Ban Nha

Dù có những khó khăn nơi xứ người như nỗi nhớ nhà, lúc ốm đau, sự cố trường học , …nhưng gia đình nuôi luôn động viên và quan tâm mình như một thành viên trong gia đình Mình tên