Tag: kinh nghiệm du học Tây Ban Nha

Cẩm nang du học Tây Ban Nha

Cẩm nang du học Tây Ban Nha

Đăng kí giấy tờ thi đại học, đăng kí thi đại học, đưa HS đến nơi thi đúng giờ và đúng địa điểm, động viện học sinh, liên lạc với các trường sau khi có điểm để apply, gửi điểm