Tag: lầm tưởng về du học Tây Ban Nha

5 lầm tưởng về du học Tây Ban Nha

5 lầm tưởng về du học Tây Ban Nha

Trường công lập thường có truyền thông lâu đời và nghiêng nhiều về nghiên cứu. Trường tư thục đi theo hướng ứng dụng nhiều hơn. Nếu bạn học ngành kinh tế, sinh viên TBN có xu hướng chọn các trường