Tag: Madrid

Khám phá văn hóa ngôn ngữ ở Madrid và Barcelona

Khám phá văn hóa ngôn ngữ ở Madrid và Barcelona

Theo điều tra dân số ngôn ngữ được tổ chức bởi Chính phủ của Catalonia năm 2013, đa số người Tây Ban Nha nói về ngôn ngữ chính của mình gồm có (46,53% dân số nói tiếng Tây Ban Nha,