Tag: nền giáo dục Tây Ban Nha

Những điểm đặc biệt của nền giáo dục Tây Ban Nha

Những điểm đặc biệt của nền giáo dục Tây Ban Nha

Với những SV có nguyện vọng vào các trường ĐH TBN, điểm GPA trung bình 3 năm PT phải đạt 6.0, học dự bị 1 năm và tham gia dự kỳ thi đầu vào các trường ĐH TBN. – Miễn