Tag: ngoại ngữ

Lý do khiến bạn lựa chọn tiếng Tây Ban Nha làm ngoại ngữ thứ 2

Lý do khiến bạn lựa chọn tiếng Tây Ban Nha làm ngoại ngữ thứ 2

Tây Ban Nha tương tự như tiếng Anh. Có khá nhiều từ vựng trong tiếng tây ban nha na ná giống tiếng anh mà bạn có thể đoán được nghĩa. Hơn nữa, tiếng Tây Ban Nha sử dụng hệ thống