Tag: phí khi du học Thạc sĩ ở châu Âu

Học phí và sinh hoạt phí khi du học Thạc sĩ ở châu Âu

Học phí và sinh hoạt phí khi du học Thạc sĩ ở châu Âu

Năm học 2016, Phần Lan không yêu cầu học phí cho bất cứ khóa học nào. Tuy nhiên, bắt đầu từ mùa thu năm 2017, Phần Lan sẽ áp dụng mức học phí cho sinh viên đến từ các nước