Tag: Santander

Khám phá thành phồ Santander

Khám phá thành phồ Santander

Sau khi đi dạo; chúng tôi mua sắm. Mặc dù đã đến Châu Âu hơn 10 ngày nhưng tôi hầu như chưa mua sắm được gì vì chưachọn được món đồ phù hợp. Bài này mang tính chất giới thiệu