Tag: thực tập

Chương trình thực tập hưởng lương tại khách sạn Tây Ban Nha

Chương trình thực tập hưởng lương tại khách sạn Tây Ban Nha

Hỗ trợ sinh viên trong trường hương ốm đau hoặc xảy ra vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc (giúp sv dịch, chỉ cho sv đi bệnh viên, liên lạc với phía VN hỗ trợ thủ tục): Students