Tag: tiếng Tây Ban Nha

Những bước học tiếng Tây Ban Nha nên biết

Những bước học tiếng Tây Ban Nha nên biết

Dù bạn đã đăng ký một lớp học tiếng Tây Ban Nha hoặc chuẩn bị sang Tây Ban Nha học tiếng thì cũng nên dành thời gian nghiên cứu trước những vấn đê trên đây, nó sẽ giúp bạn sẽ

Lý do khiến bạn lựa chọn tiếng Tây Ban Nha làm ngoại ngữ thứ 2

Lý do khiến bạn lựa chọn tiếng Tây Ban Nha làm ngoại ngữ thứ 2

Tây Ban Nha tương tự như tiếng Anh. Có khá nhiều từ vựng trong tiếng tây ban nha na ná giống tiếng anh mà bạn có thể đoán được nghĩa. Hơn nữa, tiếng Tây Ban Nha sử dụng hệ thống