Tag: tìm hiểu trường Đại học Cesine

Du học Tây Ban Nha – Đại học Cesine

Du học Tây Ban Nha - Đại học Cesine

Tại CESINE, tất cả sinh viên đều được trường sắp xếp thực tập tại các tập đoàn lớn của Tây Ban Nha và Quốc tế có thỏa thuận với CESINE. Việc thực tập này được trả lương, mức lương tùy