Tag: tìm hiểu trường Đại học CEU San Pablo

Du học Tây Ban Nha – Đại học CEU San Pablo

Du học Tây Ban Nha - Đại học CEU San Pablo

Trường rất tích cực trong việc tham gia vào các chương trình trao đổi học sinh, chương trình làm việc thực tế và các dự án quốc tế với hơn 200 tổ chức giáo dục đại học ở châu Mĩ,