Tag: tìm hiểu trường Murcia

Trải nghiệm khi du học Tây Ban Nha tại trường Murcia

Trải nghiệm khi du học Tây Ban Nha tại trường Murcia

Tây Ban nha cũng là 1 nước mà đạo Catolic là chính, nên họ thường tổ chức rất nhiều lễ hội tôn giáo diễu hành trên đường phố. Đây cũng là một cơ hội để hiểu thêm về văn hoá