Tag: tìm nhà Aupair

Kinh nghiệm tìm nhà Aupair

Kinh nghiệm tìm nhà Aupair

Gia đình mình đang ở phải nói là trên cả tuyệt vời. Ngay từ lần đầu tiên trao đổi qua mail, họ có gửi ảnh gia đình 3 người họ cho mình, mình đã có cảm giác gì đó rất