Tag: trường Đại học Pompeu Fabra

Du học Tây Ban Nha – Đại học Pompeu Fabra

Du học Tây Ban Nha - Đại học Pompeu Fabra

Pompeu Fabra University đào tạo đa dạng các chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau, năm học 2013 – 2014 trường đã cung cấp 22 chương trình cử nhân, 25 chương trình thạc sĩ chính thức, 9 chương trình tiến sĩ