Tag: trường Đại học Rey Juan Carlos

Du học Tây Ban Nha – Đại học Rey Juan Carlos

Du học Tây Ban Nha - Đại học Rey Juan Carlos

Trường hiện có 40.000 sinh viên đang theo học trong đó có tới 4.212 sinh viên quốc tế đến từ hàng trăm quốc gia, chiếm 11% tổng số sinh viên của trường. I.  Giới thiệu chung Nằm tại trung tâm