Tag: trường ESEI International Business School

Du học Tây Ban Nha – ĐH ESEI International Business School

Du học Tây Ban Nha - ĐH ESEI International Business School

Sinh viên có cơ hội được thực tập tại những công ty liên kết nổi tiếng trên tại Tây Ban Nha, thậm chí là cả thế giới.Được nhà trường sắp xếp cho chỗ ở ĐH ESEI International Business School –