Tag: Visa

Tây Ban Nha mở cửa về chính sách Visa

Tây Ban Nha mở cửa về chính sách Visa

Bạn phải đảm bảo số tiền 12,000Euros trong tài khoản SIB để phong tỏa nếu muốn sang các nước Bắc Âu. Điều này giúp bạn đảm bảo bạn sẽ có đủ tiền để trang trải sinh hoạt phí trong quá